Zaproszenie do składania ofert cenowych na realizację zadań dotyczących organizacji placu zabaw i wyposażenia pomieszczeń

W związku z realizacją projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ OSP Jedna Dubica” zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert na realizację zadań.

Szczegóły przedmiotu zamówienia oraz wzór formularza oferty do pobrania poniżej.

W przypadku zainteresowania oraz spełniania wymogów,  prosimy o przysyłanie ofert cenowych na adres Dubica Dolna 32, 21- 580 Wisznice.

Zapytanie cenowe na zabawki i pomoce dydaktyczne

Zapytanie cenowe na organizację i montaż placu zabaw

Zapytanie cenowe na szafki do przechowywania naczyń

Zapytanie cenowe na dostawę naczyń

Zapytanie cenowe na dostawę sprzętu AGD

Zapytanie cenowe na dostawę mebli

Zapytanie cenowe na dostawę mebli do wyposażenia szatni

Sprostowanie

Zapytanie cenowe na dostawę naczyń (aktualne)

Zapytanie cenowe na dostawę mebli do wyposażenia szatni (aktualne)

logo kl lub eu

Projekt "Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych" jest współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Czas na ostatki w Dubicy

ostatki 2014 m

Konopielka

konopielka m

Jasełka 2014

jaselka 2014 02W niedzielę 19 stycznia 2014r. do WDK w Dubicy przybyli miłośnicy jasełek, zapełniając widownię po brzegi. Zgodnie z wieloletnią tradycją uczniowie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy zaprezentowali przedstawienie o narodzeniu Jezusa.

W tym roku pracowali pod kierownictwem pani katechetki Danuty Kotiuk. Poważne scenki przeplatały się z pełnymi humoru momentami. Scenariusz jasełek zawierał elementy nawiązujące do współczesności. Święty Józef częstował zmęczonych wędrowców wodą mineralną Dubiczanka, a pastuszkowie, zmuszeni do stawienia czoła niebezpiecznemu hetmanowi Heroda, zamienili się w ochroniarzy na miarę Jamesa Bonda. Do akcji wkroczyły także przedszkolaki przebrane za różne fantastyczne postacie. Widzowie niejednokrotnie mogli się uśmiechnąć lub zadziwić. Jasełkowe scenki wzbogacono kolędami śpiewanymi zarówno przez małych aktorów jak i zgromadzoną publiczność. Dubickie maluchy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Zebrały też datki na rzecz szkoły.

Strona współfinansowana przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.