Jak wychować dzieci do wartości?” 10 lutego godz. 17.00- 20.30 (środa) (Rola rodzica w wychowaniu, trening umiejętności rodzicielskich, rola dobrego przykładu, wspólne ustalanie i przestrzeganie reguł i zasad, np. ustalenie czasu spędzanego wspólnie bez urządzeń elektronicznych, np. smartfona, rola autorytetu w życiu młodego człowieka, sposoby na ożywienie relacji na poziomie dziecko – rodzic).

„Jak wychować dzieci do wartości?” zapisy pod linkiem https://docs.google.com/forms/d/1N-W1UJcEZJkDPrTUjRAApduKhCcDOr1AOvx7Ki-ga9M/edit

W późniejszym czasie wypełnić wypełnione deklaracje uczestnictwa w projekcie (w sekretariacie SP Wisznice lub GOKiO).

W poniższych linkach znajdują się formularze rekrutacji i zgody.

https://drive.google.com/file/d/1ZP1kQecBn6yi8bzxoINuKM5mmuBf0seC/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/135H7U2JWchzbPjkkTga64NDzmbi2msbL/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1BpXo0rBp5rx_Zshgjofoprb_8gXMx22L/view?usp=sharing