KLASA VII
19.01.2021 r.
Temat: Проверь себя! Разделы 0-II
 Wykonujemy ćw. 2, 3, 4/38-39 (podręcznik)
 PRACA DOMOWA: Ćw. 1/38

21.01.2021 r.
Temat: Проверь себя! Разделы 0-II (cz. 2)
 Wykonujemy ćwiczenia z kart pracy
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1R6D2JDOy6-BWcyiTpZthqfsL7huWCCRN/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/13JQ5HlwyqvynjfQhKEewKAexEMXOuyuD/view?usp=sharing


 Na następnej lekcji sprawdzian wiadomości.

KLASA VII
22.12.2020 r.
Temat: Скоро Рождество - работа с текстами
 Pobierz i wydrukuj karty pracy. Wykonaj ćwiczenia.
1. Uważnie przeczytaj tekst „Зимние праздники” i odpowiedz na pytania
zamieszczone pod tekstem.
2. Uzupełnij zdania słowami z tekstu ćwiczenia 1.
3. Posłuchaj piosenki „Маленькой ёлочке холодно зимой” i wypełnij luki.
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1ymEjfnWyks2lbNG8wpdnUY7q2BhK1IcV/view?usp=sharing


 Spróbuj złożyć postać Dziadka Mroza – origami:
https://www.youtube.com/watch?v=MOYf_1dr30A

KLASA VII
08.12.2020 r.
Temat: А кем ты хочешь стать?
 Przypominamy sobie nazwy zawodów.
 Przyjrzyj się rysunkom z ćw. 3/35 i odpowiedz na pytanie: Кто они по профессии?
– Kim są z zawodu?
 Zapoznaj się z ramką Внимание, zrób notatkę w zeszycie! Кем он / она работает? –
Jako kto on / ona pracuje?
 Ćwiczenia ustne – ćw. 4/35
 Wykonaj ćw. 5 i 6 z kart pracy
 Wykonaj ćw. 5/35
 PRACA DOMOWA: Ćw. 7 z kart pracy
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/186Vlkych134rojrMmvfliu1LP8gadUfg/view?usp=sharing

11.12.2020 r.
Temat: Повторительный урок – раздел 2
 Zapoznaj się z treścią tabeli z podręcznika str. 36, która dotyczy umiejętności
komunikacyjnych z danych obszarów: rodzina, określanie posiadania, zawody.
Powinieneś już to umieć!
 Przetłumacz w zeszycie słowa i zdania ze str. 36 (21 punktów).
 Wypełnij karty pracy.
 PRACA DOMOWA: Wysłuchaj nagrania z płyty (CD 87) i naucz się czytać tekstu
„Моя семья” str. 72
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1ZA_02lHVfcIJdPEaE40Qv1c5BPzAl_SX/view?usp=sharing

KLASA VII
15.12.2020 r.
Temat: Повторительный урок – раздел 2
 Wejdź w linki i rozwiąż testy, podaj swój wynik.
https://wordwall.net/pl/resource/7457185/rosyjski/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84%d0%b5%d1%
81%d1%81%d0%b8%d0%b8-kl-7
https://learningapps.org/view1750228
 Wykonaj ćw. 1, 2 i 3/37 z podręcznika
 Pobierz plik i wykonaj zadania.
1. Wytnij kostki domina, ułóż w taki sposób, aby nazwa zawodu łączyła się z jego
opisem i wklej je do zeszytu.
2. Rozwiąż krzyżówkę
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1OTs4n2kElo2IaFU2I55HDsk1OdXCDRvI/view?usp=sharing

17.12.2020 r.
Temat: Новый год и Рождество – karty pracy
Wydrukuj karty pracy i wykonaj ćwiczenia. Dwa pierwsze ćwiczenia są zadaniami ze słuchu.,
zrób je samodzielnie na początku lekcji.
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1MuIr7KpwEHByE7QR4Muz9kydwZpvsq31/view?usp=sharing
NAGRANIA

https://drive.google.com/file/d/1ExGtC515vgvs2mElCgOjLat2ZBtrMidg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/19bfcGSA7gOhKzLYdDKKqnVHIHyjihSFk/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1sFg9GLXqFWEAyxEj348UWz_EfKjpcFEq/view?usp=sharing