Język angielski klasa VII
1. Temat : Piszemy list o miejscu, które zwiedziliśmy w czasach Past Simple i Past continuous.
- Napisz w zeszycie list, zrób zdjęcie i wyślij do godz.18.00 na messenger. Można to zrobić w
zeszycie do wypracowań.

http://5e7a30e840419.site123.me/

Karty pracy proszę ściągnąć z tych linków

Lekcja 11

https://drive.google.com/file/d/1jjxWnZJ9PqYqltSjBKhlczNaiGL4LsI6/view?usp=sharing

Lekcja 12

https://drive.google.com/file/d/1Z7TBb9ExAmmfsIfdQ_p8h7KxU1eUDdXE/view?usp=sharing

Historia klasa VII
1.Temat : Mapa myśli do rozdziału II.
- Proszę ułożyć mapę myśli do rozdziału II str.60 – 61 i zapisać ją w zeszycie przedmiotowym.
-Wyślij na messenger do 30. 10. 2020 r.

2.Temat : Podsumowanie lekcji historii wrzesień – październik.
- Proszę ułożyć krzyżówkę do hasła : Romantyzm.
- Sprawdzimy po 4. 11. 2020 r.

KLASA 7
27.10.2020 r.
Temat: Учу русский язык один год
 Zapoznaj się z pisownią liczebników (ramka Внимание str. 24)
 Przeczytaj mini dialogi z ćw. 2/24 i zastanów się w jakich sytuacjach używamy tych zwrotów?
 Zapoznaj się z ramką Внимание na str. 25. Zwróć uwagę jakich zaimków używamy w
pytaniach o wiek (тебе, вам, ему, ей, им)
 Przypomnij sobie kiedy piszemy: год, года, лет?
 Pobierz karty pracy, wykonaj ćw. 1, 2, 6.

29.10. 2020 r.
Temat: Какой язык ты учишь?
 Odpowiedz na pytania z ćw. 3/25 tworząc mini dialogi
 Wysłuchaj nagrania do ćw. 4/25 (CD 41) i dpowiedz na pytania: Какие языки ученики
знают? Какие языки они учат?
 Odpowiedz pisemnie na pytania z ćw. 5/25. Zwróć uwagę na słówka zamieszczone przy
ćwiczeniu, odszukaj ich znaczenie w słowniczku „polekcyjnym” na końcu książki (str. 80)
 Wykonaj ćw. 6/25 (słuchaj i powtarzaj – CD 42)
 Wykonaj ćw. 3, 4, 5 z kart pracy
 Naucz się czytać tekstu z ćw. 6 z kart pracy.

https://drive.google.com/file/d/1EqwRkv8hlXlllXaeFSmrW3WStaohZn9B/view?usp=sharing