Język angielski klasa VI
1.Temat : Going on holiday. Praca z podręcznikiem str.39.
-odpowiedz na pytanie: ,, What would you like to do on holiday?”co chciałbyś robić na
wakacje? I would like……ja chciałbym…….
-wykonaj w podręczniku ćw. 4, 7 str.39.
-przepisz ćw.2 str. 39 do zeszytu i przetłumacz na j. polski
2.Temat : What would you like to do on holiday ?
-zapisz w zeszycie ćw.10 str. 39, a potem przeczytaj je na głos.
-zapoznaj się ze słownictwem 3.1 i 3.2 str. 47 sprawdzaj wymowę ze słownikiem

http://5e7a30e840419.site123.me/

KLASA 6
27.10.2020 r.
Temat: Где находится Россия?
 Prześlij karty pracy z poprzednich zajęć do sprawdzenia.
(Zadania dotyczą działu 2)
 Zrób notatkę w zeszycie odnośnie stron świata na podstawie ćw. 13, a następnie je wykonaj.
 Przeczytaj i przetłumacz w zeszycie wyrażenia z ćw. 15.
 Wykonaj ćw. 16 (przetłumacz zwroty z nawiasów na język rosyjski).
 Praca domowa:
 1. Przeczytaj tekst z niebieskiej ramki (przed ćw. 13) i w punktach wynotuj ciekawostki w nim
zawarte.
 2. Uzupełnij poniższe zdania odpowiednią formą rzeczowników: север, юг, восток, запад.
1. Летом мы поедем (куда?) __________ Европы, в Грецию.
2. Моя подруга живёт (где?) __________ Польши, в Сувалках.
3. Хабаровск расположен (где?) __________ России, в 20 км от Китая.
4. Родители Кати полетели (куда?) __________ Европы, в Португалию.
5. Моя тётя купила дом (где?) __________ Италии, в Неаполе.

Historia klasa VI
1.Temat : W spadku po Spartanach.
- Wykonaj z papieru dowolną część stroju Spartanina.
- Wyślij na messenger zdjęcie do 30. 10. 2020 r.

2.Temat :Podsumowanie lekcji wrzesień - pażdziernik.
-Proszę ułożyć krzyżówkę do hasła : Renesans.
- Sprawdzimy 4.11.2020 r.

Pobierzcie karty pracy

https://drive.google.com/file/d/1YpcRVKmhxQ45QjSoPtlf7LfauEc950l4/view?usp=sharing