KLASA V
14.04.2021 r.
Temat: Работа с текстом „За покупками” konstrukcja ходить (за чем?)
 Przeczytaj ramkę zamieszczoną przed ćw.11 (dział 7) i sporządź w zeszycie notatkę.
 Czytamy tekst z ćw.11. Podkreśl nieznane słownictwo. Przetłumacz nowe słowa.
 Przeczytaj zdania z ćw.12 i określ które z nich są prawdziwe, a które fałszywe. Jeśli
masz problem, powtórnie prześledź tekst „За покупками”.
 Zrób pisemnie ćw.15 ( na podstawie czytanki). Możesz to zrobić w formie tabelki.

 Wykonaj ćw.13 według wzoru (ceny zapisz słowami)
 PRACA DOMOWA: Wykonaj ćw.16 używając konstrukcji ходить (за чем?)

15.04.2021 r.
Temat: Идём в ГУМ
 Przeczytaj informacje o GUM-ie (niebieska ramka nad ćw.6) i odpowiedz w zeszycie
na pytania:
1. Rozwiń rosyjski skrót ГУМ.
2. Czym jest GUM?
3. Kto i kiedy rozpoczął budowę GUM-u?
4. Co oprócz zakupów robiono w salonach GUM-u?
5. Jaką atrakcję przygotował GUM na swoje 110-lecie?
 Odszukaj w Internecie informacje o ГУМ w języku rosyjskim. Zrób krótką notatkę w
tym języku (2-3 zdania).
 Wykonaj ćw.19
 Naucz się czytać rymowanek z ćw. 18. Osoby chętne mogą przesłać nagranie głosowe.
 PRACA DOMOWA: Wykonaj ćw. 14 pisemnie w zeszycie. Prześlij do sprawdzenia.

KLASA V
07.04.2021 r.
Temat: Пасхальные традиции. Użycie przymiotników miękkotematowych.
 Przeczytaj drugą część tekstu „Праздники. Традиции” z ćw. 8 od słów: Очень
важный христианский праздник... Odpowiedz na pytania:
1. Какой праздник отмечают в Польше и в России весной?
2. Какие блюда едят на Пасху в России?
3. Когда празднуют свой день влюблённые?
 Uzupełnij zdania 3 i 4 z ćw.9.
 Przeczytaj żółtą ramkę nad ćw. 11 Jak odmieniamy przymiotniki miękkotematowe,
czyli zakończone na:
-ий (r. męski),
-ее (r. nijaki),
-яя ( r. żeński),
-ие (l. mnoga).
 Są to m. in. przymiotniki utworzone od nazw pór roku (весенний - wiosenny, летний
- letni, осенний - jesienny, зимний - zimowy).
 Na podstawie ramki zrób ćw.13. Zwróć uwagę na pytania podane przed
przymiotnikiem i rodzaj rzeczownika po kropkach. [день (r. męski), гроза ( r.
żeński), прогулка ( r. żeński), самолёт (r. męski), цветы (l. mnoga)].
 Wysłuchaj Wielkanocnej piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=yhxMyWY86UU

08.04.2021 r.
Temat: Poznajemy nazwy miesięcy. Określamy daty
Ćwiczenia dotyczą działu 6.
 Zapoznaj się z nazwami miesięcy w języku rosyjskim – ćw. 6. Przeczytaj, przepisz je
do zeszytu w kolejności i przetłumacz na język polski. (Январь – styczeń, февраль –
luty, март – marzec, itd...).
 Zwróć uwagę na znaki miękkie, zaznacz je kolorem. Przy każdej z zielonych kartek z
kalendarza masz formę, która odpowiada na pytanie: когда? (kiedy?) в январе - w
styczniu, в феврале – w lutym... Na tej podstawie wykonaj ćw. 7 (W jakim miesiącu
zaczyna się Nowy rok, obchodzone są Walentynki, itd...)
 Naucz się na pamięć nazw miesięcy w języku rosyjskim.
 Przeczytaj żółtą ramkę pod ćw. 9. Jak pytamy o datę?
Какое сегодня число? (Którego dzisiaj mamy?)
Когда / Какого числа? (Kiedy / którego dnia?)
Jak odpowiadamy na te pytania? Zwróć uwagę jak zmieniają się końcówki
liczebników (cyfr) i nazw miesięcy.
 Na podstawie wiadomości z ramki zrób ćw. 10.

 Opisz daty przedstawione na kartkach z kalendarza w ćw. 6.
Przykład: 1 I - Сегодня понедельник первое января
6 II - Сегодня вторник шестое февраля

 PRACA DOMOWA: Napisz daty słowami, zastanów się jakie końcówki będą miały
liczebniki. Spójrz do ramki w podręczniku i sprawdź.
1. Сегодня (4.12) __________
2. Моя мама родилась (когда?) (23.08) __________
3. День рождения Сергея (когда?) (16.04) __________
4. Вчера было (31.01) __________
5. Мои родители познакомились (когда?) (11.07) __________
6. Завтра будет (29.02) __________
 Zdjęcia dwóch ćwiczenia prześlij do sprawdzenia.

KLASA V
24.03.2021 r.
Temat: Ćwiczenia w użyciu czasowników: купить, покупать.
Wszystkie podane zadania dotyczą działu 7.
 Zapoznaj się z żółtą ramką pod ćw. 7 (dział 7), zwróć uwagę jak odmieniamy
czasowniki: купить i покупать, i na ich tłumaczenie.
Czasownika покупать zazwyczaj używamy, gdy w zdaniu występują słowa, które
mówią o częstotliwości: часто - często, иногда - czasami, всегда - zawsze, обычно
– zwykle.
 Robiąc ćw. 8 tłumacz sobie zdania, aby dobrze je zrozumieć i dobrać odpowiedni
czasownik.
 Zadanie 9 wykonaj w oparciu o słownictwo poznane do tej pory (wystarczy przejrzeć
książkę).
 Na zakończenie wykonaj zadanie 7.
 PRACA DOMOWA: W ramach pracy domowej naucz się odmiany czasowników:
купить i покупать.

25.03.2021 r.
Temat: Сколько это стоит? Poznajemy liczebniki główne: dziesiątki i setki.
 Zapoznaj się z żółtą ramką nad ćw. 10, przepisz do zeszytu pytania: Сколько стоит?
Сколько стоят? wraz z tłumaczeniem. Przeczytaj krótki dialog z ramki i
przetłumacz go na język polski.
 Zwróć uwagę na formę rzeczownika рубль (rubel- waluta Rosji) w połączeniu z
liczebnikami głównymi. Sporządź notatkę w zeszycie.
 Znasz już liczebniki od 1 do 20. W ćw. 10 masz podane liczebniki główne, dziesiątki i
setki. Przepisz je uważnie do zeszytu, zwróć uwagę na znaki miękkie! Przepisuj w
następujący sposób:
10- десять
20- двадцать
30-…
I tak do 1000- (одна) тысяча
 Przetłumacz dialog na język rosyjski:
-Ile kosztuje butelka soku?
-Butelka soku kosztuje cztery ruble.
-A ile kosztują cukierki?
-Cukierki kosztują sześć rubli.
 PRACA DOMOWA: Przypomnij sobie pisownię liczebników od 1 do 20 (dział 1).
Napisz słownie następujące liczebniki: 35, 67, 92, 81, 44, 102, 523, 756, 1819, 913.
Zwróć uwagę na poprawną pisownię.

Przykład: 23- двадцать три
Zdjęcie wykonanego zadania prześlij do oceny.

KLASA V
31.03.2021 r.
Temat: Пасха в Польше и России – składamy życzenia
Wszystkie zadania dotyczą działu 6.
 Zbliża się czas świąt Wielkanocnych w Polsce. (W kościele prawosławnym przypada
on dopiero na początek maja.) Obejrzyj drugą część ilustracji rozpoczynającej dział 6
(prawa strona). Przepisz słowniczek do zeszytu.
Пасха -Wielkanoc
пасха -pascha (danie)
кулич -kulicz (babka Wielkanocna)
окорок -szynka
церковь -cerkiew
красить яйца -malować jajka
крашеные яйца -malowane jajka
ХВ (Христос Воскресе!) -Chrystus Zmartwychwstał!
пасхальный завтрак -śniadanie Wielkanocne
 Odszukaj w Internecie i zrób krótką notatkę o typowych Wielkanocnych daniach
kuchni rosyjskiej (pascha, kulicz) czym są i z czego je robimy?
 Przeczytaj ze zrozumieniem ostatnią część dialogu z ćw.3 dialog między Wiką i
mamą. Po przeczytaniu wykonaj ćw.4 (punkty 5,6,7,8)
 Przypomnij sobie jak składamy życzenia. Pomoże ci w tym żółta ramka pod ćw.4.
поздравлять кого? с чем?
желать кому? чего?
Поздравляю тебя с Пасхой!
 Złóż życzenia Wice z okazji świąt Wielkanocnych. Życz jej zdrowia i dobrych ocen.
Przykład: Дорогая Моника!
Поздравляю тебя с днём рождения.
Желаю тебе счастья и долгих лет жизни.

Аня

KLASA V
17.03.2021 r.
Temat: В магазине - работа с диалогами
 Czytamy słówka z ćw. 2 ( Zwróć uwagę na miękką wymowę spółgłosek, jeżeli
występują po nich samogłoski jotowane. Czy potrafisz wymienić te samogłoski?)
 Zapoznaj się z żółtą ramką – zwroty stosowane w sklepie.
 Przepisz zwroty oznaczające porcje:
бутылка сока – butelka soku
коробка конфет – pudełko czekoladek
пакет чая – paczka herbaty
банка кофе – słoik kawy
плитка шоколада – tabliczka czekolady
пакет молока – karton mleka
пучок редиски – pęczek rzodkiewki
кочан салата – główka sałaty
 Czytamy i tłumaczymy ustnie dialogi z ćw. 3.
 PRACA DOMOWA: Przetłumacz pisemnie dialogi z ćw.3.

18.04.2021 r.
Temat: Дайте мне, пожалуйста… - составляем диалоги
 Poznaj jednostki wagi, przepisz informacje z ramki do zeszytu.
 Wykonaj ćw. 4. Zrób listę zakupów, Napisz co kupisz w różnych działach sklepu.
 Przetłumacz dialog na język polski:
- Dzień dobry, w czym mogę panu/pani pomóc?
- Dzień dobry, proszę mi podać kilogram jabłek i główkę sałaty.
- Proszę.
- Ile płacę?
- Płaci pan/pani 30 rubli. Płaci pan/pani w kasie.
- Dziękuję
- Dzień dobry, słucham pana/pani.
- Dzień dobry, ile kosztuje twaróg?
- 5 rubli.
- Dobrze, proszę podać mi pół kilograma twarogu, dwa kartony mleka i paczkę herbaty.
- Proszę.
- Ile płacę?
- 45 rubli. Proszę to pana/pani paragon.
- Dziękuję, do widzenia.

 PRACA DOMOWA: Posługując się nazwami artykułów i zwrotami stosowanymi
przy dokonywaniu zakupów ułóż dwa własne dialogi i Prześlij do oceny.