KLASA V
20.01.2021 r.
Temat: Упражнения в употреблении глаголов „любить” и „хотеть”
 Przypominamy odmianę czasownika „любить”
 Przepisz odmianę czasownika „хотеть” do zeszytu
 Wykonujemy ćw. 5 i 6/60
 Przepisz do zeszytu:
слушать (что?) музыку / концерт / радио
słuchać (czego?) muzyki / koncertu/ radia
 Ćw. 7/61
 Opowiedz na pytanie: Что ты любишь делать?
 Ćw. 11/63
 PRACA DOMOWA: Odmiana czasownika „любить” na pamięć.

21.01.2021 r.
Temat: Работа с текстом „Что любят друзья Бориса и Вики?”
друзья – przyjaciele
друг – przyjaciel
 Czytamy i tłumaczymy tekst czytanki 9/62
 Przepisz słowniczek, który znajduje się przy tekście do zeszytu.
 Przepisz:
заниматься (чем?) спортом / музыкой
uprawiać (co?) sport, zajmować się (czym?) muzyką
я занима́юсь
ты занима́ешься
он/она занима́ется
мы занима́емся
вы занима́етесь
они занима́ются
 PRACA DOMOWA:
 Przetłumacz na język polski zdania z ćw. 13/65
 Naucz się czytać „Что любят друзья Бориса и Вики?”
 Wykonaj ćw. 10

KLASA V
16.12.2020 r.
Temat: Рождество в Польше и России
 Wykonaj słowniczek tematyczny:
Рождество, Сочельник, костёл, церковь, ёлочные украшения, наряжать ёлку,
рыба, пирог с маком, пельмени с грибами и капустой, приносить подарки,
поздрвлять „С праздником”, Дед Мороз, Снегурочка
 Czytamy i tłumaczymy tekst o Świętach B.N. (ćw. 8)
 Ćw. 9 (1 i 2 zdanie)
 Obejrzyj filmik i spróbuj złożyć postać Dziadka Mroza – origami
Link: https://www.youtube.com/watch?v=VgO8mHcS00E

17.12.2020 r.
Temat: Поздравляем друг друга с Рождеством – piszemy pocztówkę
 Czytamy i tłumaczymy dialogi z ćw. 3
 Przepisz informacje z ramki – jak składamy życzenia. (Przepisz czasownik z pytaniem
i po dwa przykłady, oraz tłumaczenie na j. polski.)
 Zapoznaj się z ćw. 5, zwróć uwagę na to jak adresujemy pocztówki w j. rosyjskim.
 Przepisz do zeszytu przykładowe życzenia:
Мама!
Поздравляем тебя с Рождеством!
Желаю тебе счастья и долгих лет жизни.
Твоя дочь Ирина
 PRACA DOMOWA: Pobierz plik z pocztówką, pokoloruj ją. Napisz życzenia do
koleżanki lub kolegi z Rosji z okazji Nowego Roku. Życz jej / mu zdrowia i dobrych
ocen. Zaadresuj kartkę.
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1ICfH0PD3OOoMgnLjG2SlBF4PTc25_y78/view?usp=sharing

KLASA V
02.12.2020 r.
Temat: Lekcja powtórzeniowa. Utrwalenie słownictwa i gramatyki

03.12.2020 r.
Temat: Lekcja powtórzeniowa – ćwiczenia
 Wykonujemy ćwiczenia z podręcznika przygotowując się do sprawdzianu z rozdz. 1-
2.
 Na kolejnej lekcji sprawdzian wiadomości!

KLASA V
09.12.2020 r.
Temat: Test kontrolny z działów 1-3
Pobierz i wypełnij test. Prześlij do oceny tego samego dnia (09.12.2020 r.) do godziny 19.00.
Wykonując ćwiczenia dbaj nie tylko o poprawność, ale też o estetykę pisma! Powodzenia!
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1Z45rLpXLgpbaVRbUWY8kkYjcHYI2gqAs/view?usp=sharing

10.12.2020 r.
Temat: Что ты любишь? Formy spędzania czasu wolnego
 Omówienie nowego słownictwa.
 Zapisz w zeszycie następujące konstrukcje:
любить кого? что? музыку, животных прогулки
любить что делать? ловить рыбу, ходить в кино, играть в баскетбол
интересоваться чем? театром, компьютерными играми
заниматься чем? музыкой, спортом
 Czytamy i tłumaczymy dialogi.
 Przepisz odmianę czasownika любить do zeszytu, podkreśl końcówki.
 Wykonujemy ćw. 4 (ustnie)
Павел любит…
Борис любит…
Вика любит…
 PRACA DOMOWA: 1. Ułóż 6 zdań z różnymi formami czasownika любить,
wykorzystaj zwroty ze słowniczka obrazkowego. Do każdego zdania użyj innego
wyrażenia.
2. Pobierz i wypełnij karty pracy.
PLIK PDF

https://drive.google.com/file/d/1G4BkL3fKYgX56HpA4lPPQ5I69-8eUwtB/view?usp=sharing

KLASA V
25.11.2020 r.
Temat: Liczba mnoga przymiotników twardotematowych – ćwiczenia
 Zapoznaj się z tabelą nad ćw. 13/50 i wykonaj to ćwiczenie.
 Wykonaj ćw. 15, wyrazy wpisz do zeszytu
 Przeczytaj i zastanów się nad znaczeniem rosyjskich przysłów. Znajdź ich polskie
odpowiedniki.
 Wykonaj ćwiczenie. Dopisz końcówki do przymiotników:
букет (каких?) красн___ тюльпанов
поезд с (какими?) цветн___ вагонами
гуляли по (каким?) красив___ улицам
(какие?) красив___ фотографии
увидели (каких?) весёл___ клоунов
 PRACA DOMOWA: Zilustruj jedno z przysłów z ćw. 14 i podpisz je po rosyjsku
 PRACA DLA CHĘTNYCH * ćw. 16/52 – Wciel się w rolę przewodnika po
Warszawie. Wykorzystaj zdania z ćw. 16 i tekst czytanki z ćw. 7/46-47 (pracę prześlij
do 2.12.2020 r.)

26.11.2020 r.
Temat: Учим песенку „Голубой вагон”
 Czytamy i tłumaczymy tekst piosenki „Голубой вагон”.
 Powtarzamy tekst piosenki
 Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Gl1_uGW_Teo
 PRACA DOMOWA: Przepisz zwrotkę i refren piosenki do zeszytu, wykonaj
ilustrację i naucz się czytać.
 Na następnej lekcji zaczynamy powtórzenie wiadomości z działów 1-3.