Drodzy Rodzice, Kochani Uczniowie!!!

W Dzienniku Ustaw opublikowano
rozporządzenie wydłużające do 14 marca naukę
zdalną uczniom klas IV-VIII szkół podstawowych i
szkół ponadpodstawowych.
Zgodnie z nią do 14 marca wydłużone zostaje
zdalne nauczanie dla uczniów klas IV–VIII szkół
podstawowych.
Nauka młodszych uczniów pozostaje bez zmian