Dzień 30.X.2019 pozostanie na długo w pamięci dzieci z Oddziału Przedszkolnego Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Dubicy. Tego właśnie dnia odbyła się ważna przedszkolna uroczystość- pasowanie na przedszkolaka. W uroczystości brali udział dzieci, rodzice oraz pani dyrektor. Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności. Po części artystycznej dzieci złożyły przysięgę Dzielnego Przedszkolaka. Następnie pani dyrektor Aneta Chilimoniuk dokonała  pasowania na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom  oraz słodki upominek. Wszystkim podobała się zabawa chociaż w niejednym oku mam pojawiły się łzy wzruszenia. Brawom i uśmiechom nie było końca.