Dzięki "Dofinansowaniu Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", które otrzymało Stowarzyszenie Rozwoju Wsi "OSP Jedna Dubica" nauczyciele Szkół z Dubicy, Polubicz oraz Dołholiski zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jesteśmy wdzięczni za możliwość nauki sposobu udzielania pomocy dla naszych podopiecznych. Zdobyta wiedza, zarówno teoretyczna jak i praktyczna pomoże nam przy udzielaniu pomocy w nieszczęśliwych wypadkach. Serdeczne podziękowania składamy Zakładowi Usług Pożarniczych "FireHelp" Zbigniewa Mirończuka za przeprowadzenie szkolenia w sposób profesjonalny oraz przystępny.