Drodzy rodzice, kochani uczniowie!!!
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ferie zimowe dla uczniów z całego kraju
odbędą się w jednym terminie i potrwają od 4 do 17 stycznia 2021 r. Koniec I semestru
wyznacza data 25 stycznia 2021r. Do tego dnia zostaną wystawione oceny semestralne.
27 listopada br. Minister Edukacji i Nauki podpisał stosowne rozporządzenie w tej
sprawie. Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie
z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu istotne zmniejszenie
mobilności uczniów i ich rodzin w następnych kilkunastu tygodniach. To działanie, dzięki
któremu będzie można znacząco wpłynąć na rozprzestrzenianie się COVID -19.
Do świąt Bożego Narodzenia kontynuowana będzie nauka zdalna dla uczniów wszystkich
klas szkoły podstawowej oraz stacjonarne zajęcia w „0” i oddziale przedszkolnym.
Świąteczna przerwa rozpocznie się 23 grudnia, a zakończy 4 stycznia 2021 r.
Jednocześnie przypominamy, że oddział przedszkolny w naszej szkole jest placówką
feryjną. W związku z tym dni od 23 grudnia- 17 stycznia 2021r są dniami wolnymi od
zajęć dydaktyczno- wychowawczych.