Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12 ) i dedykowany młodym ludziom czat 
internetowy

Zważywszy na sytuację związaną z panującą pandemią koronawirusa oraz wiążącymi się z nią 
przymusem izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudnionej możliwości uzyskania pomocy 
psychologicznej, Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości 
odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychiczny: 
całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12, 
dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych 
psychologów.
Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji dziecko uzyskać może
natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą  
zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.  
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka wspomogła Telekomunikacja Polska (obecnie 
Orange), jako operator telekomunikacyjny zaangażowany społecznie w pomoc dzieciom. Dzięki tej 
współpracy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów. 
Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakter nieodpłatny, nie wymaga również 
logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – 
brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania 
dzieciom i młodzieży takiego wsparcia.