Historia klasa VIII
1.Temat : Podsumowanie lekcji historii wrzesień – październik.
Dokończ:
Adolf Hitler był….
Józef Stalin był……
1.09. 1939 r. wybuchła……
8.05. 1945 r. zakończyła się………..
2. Temat : Dywizjon 303. Praca z podręcznikiem str.89.
- Przeczytaj tekst na str.89
- Wypisz do zeszytu nazwiska pilotów Dywizjonu 303.
-Wyślij na messenger do 30. 10. 2020r. swoją pracę.