I SEMESTR

 

TERMIN

DZIAŁANIA

UWAGI

 

W  R  Z  E  S  I  E  Ń

 

02 września  2019r.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020.

wg harmonogramu

06 września 2019r.

Zebranie z rodzicami przedszkolaków

 

06 września 2019r.

Narodowe czytanie  Noweli „ Katarynka” Bolesława Prusa

 

13 września 2019r.

Rada pedagogiczna

 

20 września 2019r.

 

Zebranie z rodzicami uczniów  (klas I– VIII)

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Koncepcją pracy szkoły, Programem wychowawczo – profilaktycznym, WSO, PSO, Kodeksem Ucznia, Regulaminem świetlicy, Organizacją na rok szkolny 2019/2020 oraz procedurami obowiązującymi w szkole. Wybory Rad Rodziców.

 

Do 30 września 2019r.

Diagnoza wstępna uczniów rozpoczynających naukę w kl. IV (diagnoza „NA START”)

 

 

 20 września 2019r.

 

Akcja Sprzątanie Świata

 

Do 30 września 2019r.

Diagnozowanie uczniów w ramach realizacji programu wych – profilaktycznego. szkoły.

kl. I – Potrzeby uczniów

kl. IV – Motywacja do nauki

kl. I – VIII – potrzeby uczniów w zakresie zajęć świetlicowych

21 września 2019r.

Szkolny Konkurs z okazji Europejskiego Dnia Języków Obcych (IV – VIII)

 

30 września 2019r.

Szkolny Dzień Chłopaka

 

 

P  A  Ź  D  Z  I  E  R  N  I  K

 

11 października 2019r

Święto Pieczonego Ziemniaka.

 

29 października 2019r

Ślubowanie przedszkolaków

 

październik/listopad

Próbny alarm przeciwpożarowy.

 

23 października

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas IV – VIII.

Indywidualne spotkania z rodzicami uczniów klas I – III oraz przedszkola.

godz. 17:00 – 18:00

30 października 2019

Apel pamięci ,tym którzy odeszli….

 

 

L  I  S  T  O  P  A  D

 

11 listopada 2019r

Szkolne obchody  Narodowego Święta Niepodległości

 

20 listopada 2019r.

Ślubowanie klas pierwszych

daty szczegółowe i odpowiedzialni wg harmonogramu

23 listopada 2019r .

 Przedszkolne Święto Misia

 

28 listopada 2019

Mistrzostwa szkoły w układaniu puzzli dla klas 1 – 3. Andrzejki

 

29 listopada 2019r.

Zebranie z rodzicami

 

Do końca listopada

Opracowywanie narzędzi badawczych do przeprowadzenia ewaluacji: PRZEDSZKOLE

 

 

 

G  R  U  D  Z  I  E  Ń

 

04 grudnia 2019r

Dzień Górnika-  Przedszkole

 

06 grudnia 2019r

Mikołajki szkolne- konkursy

daty szczegółowe i odpowiedzialni wg harmonogramu

20 grudnia 2019r

 

Wigilia Szkolna

 

 

23-31 grudnia 2019r

 

Zimowa przerwa świąteczna.

 

 

 

 

S  T  Y  C  Z  E  Ń

 

7 stycznia 2020r

 

Wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania – poinformowanie uczniów o wystawionych ocenach

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach śródrocznych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i śródrocznej ocenie zachowania.

 

 

 

8 stycznia 2020r

 

Klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna

 

 

 

9 stycznia 2020 r

 

Zebranie z rodzicami.

 

13-26  stycznia 2020r.

Ferie zimowe ( Choinka szkolna)

 

 

M  A  R  Z  E  C

 

 02 marca 2020r

Dzień Pisarzy - przedszkole

 

06 marca 2020r

Uroczystości  szkolne związane z Dniem Kobiet

daty szczegółowe i odpowiedzialni wg harmonogramu

21 marca 2020r

Obchody Pierwszego Dnia Wiosny – Dzień Talentów.

 

25 marca 2020

Zebranie z rodzicami

 

31 marca 2020r

 Międzyszkolny Dzień Teatru

 

 

 

 

 

 

K  W  I  E  C  I  E  Ń

 

15 kwietnia 2020r

Dzień otwarty w przedszkolu

 

15 kwietnia 2020 r

Dzień Czekolady – przedszkole.

 

 

Egzamin ósmoklasisty

 

9-14 kwietnia 2020r.

 

 

 

 

Wiosenna przerwa świąteczna.

 

 

 

29 kwietnia  2020r

Apel z okazji Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

 

M  A  J

 

06 maja 2019r

 

Apel z okazji Obchodów Światowego Dnia Książki

 

 

08 maja 2020r

Dzień Strażaka- przedszkole

 

26 maja 2019r

Zebranie z rodzicami

 

 

C  Z  E  R  W  I  E  C

 

19 czerwca 2020

Święto rodziny- Piknik rodzinny

daty szczegółowe i odpowiedzialni wg harmonogramu

czerwiec

Diagnozy przedmiotowe

daty szczegółowe i odpowiedzialni wg harmonogramu

do 19 czerwca 2020r

Wystawianie rocznych i końcowych ocen klasyfikacyjnych

 z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 

22 czerwca  2020r

Zebranie z rodzicami

 

26 czerwca  2020r

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020.

 

       

Terminarz i daty szczegółowe mogą ulec zmianie