https://drive.google.com/file/d/1yiV2DsMa4RVBgH3bhTnoKuDgYkgDDthf/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1c_4N7roO4MD9IvM_oLD4V9X1qACS5e1l/view?usp=sharing

http://5e7a30e840419.site123.me/

Karty pracy można ściągnąć z tych linków:

Lekcja 11

https://drive.google.com/file/d/1hFRJ50y6hdh3UVj8-d-FhzvXfepe75UA/view?usp=sharing

Lekcja 12

https://drive.google.com/file/d/1K8i7iZUO2ZG1yxDlR0AjwNO6pOsE7Dv2/view?usp=sharing

Historia klasa VIII
1.Temat : Podsumowanie lekcji historii wrzesień – październik.
Dokończ:
Adolf Hitler był….
Józef Stalin był……
1.09. 1939 r. wybuchła……
8.05. 1945 r. zakończyła się………..
2. Temat : Dywizjon 303. Praca z podręcznikiem str.89.
- Przeczytaj tekst na str.89
- Wypisz do zeszytu nazwiska pilotów Dywizjonu 303.
-Wyślij na messenger do 30. 10. 2020r. swoją pracę.

1.Fala sprężysta
2.Dźwięki i wielkości, które je opisują.